Tag Archives: thông tin du lịch đà anwngx 2023

Khách du lịch đến Đà Nẵng đã chạm mốc năm 2019 – Tín hiệu vui trong mùa du lịch

Ông Cao Trí Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng – cho biết: Về tổng thể, trong 3 tháng đầu năm 2023, số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng đã cán mốc năm 2019 – mốc cao điểm trước khi có dịch COVID-19, điều này cho thấy nội lực […]

Translate »
02363 667799
Đặt bàn trước